زبان

رایگان

0 تومان

 • در پکیج رایگان فروشگاه به مدت 1 ماه فعال است و میتواند 10 محصول ثبت نماید و هر ماه میتواند حداکثر 30 محصول بفروشد.
 • محدودیت عضویت 30 روز
 • محدودیت فروش : 30
 • استفاده : محدود

پکیج ماهیانه معمولی

199 تومان 99,000 تومان

 • پکیج ماهیانه معمولی ، فروشگاه به مدت 1 ماه فعال است و میتواند 20 محصول ثبت نماید و هر ماه میتواند 50 محصول بفروشد.
 • محدودیت عضویت 30 روز
 • محدودیت فروش : 50
 • استفاده : محدود

پکیج ماهیانه نامحدود

299 تومان 199,000 تومان

 • پکیج ماهیانه نامحدود ، فروشگاه به مدت 1 ماه فعال است و میتواند نامحدود محصول ثبت نماید و هر ماه میتواند نامحدود محصول بفروشد.
 • محدودیت عضویت 30 روز
 • محدودیت فروش : نامحدود
 • استفاده : نامحدود
-->